Çalışma Alanlarımız

Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, takiplerin neticelendirilmesini müteakiben tahsilatların yapılması, davaların takibi, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

GAYRIMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku alanında müşterilerine, başta alım-satım işlemlerinin takibi olmak üzere, her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, ön araştırmalar, tapu iptali, taksim davaları, müdahalenin men edilmesi davaları, fiyat belirleme davaları, tapu iptal ve tescil davaları, tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davalar, tahliye davaları, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlemesi, ipotek ve rehin tesisi işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İCRA TAKİBİ VE İFLAS / KONKORDATO

Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, takiplerin neticelendirilmesini müteakiben tahsilatların yapılması, davaların takibi, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi konularında şirketlere, kurumlara ve şahıslara gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır.

SİRKETLER HUKUKU

Müvekkillerine şirketler hukuku, ticaret hukuku ve ortak girişimler projelerinde olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Akcan Hukuk ve Danışmanlık bu kapsamda anonim ve limited şirketin, şubelerin, irtibat büroların kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azatlımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.
Bununla birlikte, Ofisimiz iç yönergelerinin hazırlanması ile şirket iç işleyişine uygun olarak yürürlüğe koyulması, imza sirkülerinin hazırlanması, vb. sair ilgili pek çok alanda hukuku destek sağlanmaktadır.

SÖZLESMELER HUKUKU

Yabancı ve ulusal müvekkillerin faaliyet alanları kapsamında ilgili Acentelik-; Distribütörlük; kiralama, hizmet, eser, franchise, satın alma, faktoring, lisans, ve gizlilik sözleşmeleri dahil olmakla birlikte diğer her türlü ticari sözleşmelerin oluşturulması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Sözleşmeler hukuku alanında, Akcan Hukuk ve Danışmanlık, taslak anlaşmaların hazırlanması ve gözden geçirilmesi hizmetlerinin sunumu ile birlikte sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan sorunların çözülmesi ile ilgili yasal süreçler kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İS HUKUKU

Müvekkillerine iş hukuku prensip ve kurallarının işçi-işveren ilişkisi nezdinde doğru ve dengeli uygulanması, iş sözleşmeleri ve işçi-işveren ilişkisi kapsamındaki şirket iç işleyişini düzenleyen yönetmelikler, prosedürler gibi kuralları içeren metinlerin oluşturulması ve stratejilerin belirlenmesi, güncel mevzuat ve/veya içtihat değişiklikleri hususunda müvekkillerinin bilgilendirilmesi ve işbu değişikliklerin uygulamaya geçirilmesi hususunda gerekli yöntemlerin belirlenmesi için hızlı ve güvenilir görüşlerin hazırlanması da dahil her türlü danışmanlık hizmetinin verilmesi hususunda desteklerini sunmaktadır.
Yukarıdaki hizmetlere ek olarak; Ofisimiz, işçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin sadece işçi talepli değil işveren talepli davalar da dahil olmak üzere her türlü dava nezdinde hazırlık süreçlerinin yürütülmesi, arabuluculuk görüşmelerine katılım sağlanması, takip ve temsil hizmetlerinin müvekkillerin menfaatleri doğrultusunda ve Türk Hukuku, yüksek yargı içtihatları ve uygulamalarını dikkate alınarak yürütülmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

YABANCILAR HUKUKU

Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan kişilerin ikamet ve çalışma izinlerinin alınması, bu kişilere vatandaşlık hakkinin kazandırılması, sınır dışı ve idari gözetim kararları ile Yabancılar Hukuku kapsamındaki tüm tanıma tenfiz işlemleri ile ilgili müvekkillerine hukuki koruma ve destek sağlar.

AİLE HUKUKU

Müvekkillerine aile hukuku alanında destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Ofisimiz bu kapsamda boşanma davalarının yürütülmesi, mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, Malvarlığı sözleşmeleri, Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi, çocukların velayeti ve nafaka taleplerinin sunulması, evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi, vb. sair ilgili pek çok alanda hukuki destek sağlamaktadır.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ve gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanun’un öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Akcan Hukuk ve Danışmanlık mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil, vasiyetname hazırlanması, Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, sağ kalan esin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil edilmesi, vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve takibi vb. sair alanda hukuki destek sağlamaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Basta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ofisimiz bu kapsamda gayrimenkul ve menkul alim satımına ilişkin tüketici sorunlarına ilişkin, ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda vb. sair alanlarda hukuki destek vermektedir.

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu
BASARI DETAYLARDA SAKLIDIR

Bize Ulaşın

Yalı Mah. 6523. Sok. Park Yaşam Merkezi No:32C, Karşıyaka-İzmir

0530 300 07 40
info@akcanlaw.com

Get Connected

©2023 Wippel Software Tüm Hakları Saklıdır.